background image

57A-10

ACCESORII INTERIOARE

Planşă de bord

57A

II - PARTICULARITĂŢI CONTACTOR ROTATIV

a Asiguraţi-vă ca roţile să fie întotdeauna drepte.
a Verificaţi ca banda contactorului rotativ să fie

poziţionată în centru (2,5 ture pe fiecare parte).

a Introduceţi ansamblul pe coloana de direcţie şi

branşaţi diferiţii conectori.

a Poziţionaţi manetele în linie cu tabloul de bord, şi cu

planşa de bord, remontaţi cele două semicochilii
(obligatoriu cu şuruburile originale).

a Blocaţi şurubul (22).

III - PARTICULARITĂŢI VOLAN

a

a Strângeţi la cuplu şurubul volanului (44 N.m).

108382

22

107859

ATENŢIE

Volanul trebuie să intre liber pe caneluri
(canelurile au profile de eliminare a erorilor la
montaj).

Nu deterioraţi profilele de eliminare a erorilor la
montaj ale canelurilor.

Înlocuiţi obligatoriu şurubul volanului după fiecare
demontare.