background image

57A-9

ACCESORII INTERIOARE

Planşă de bord

57A

a Demontaţi niturile (20).

a Demontaţi uşiţa cutiei de acte

REMONTARE

a Procedaţi în ordinea inversă demontării.

I - PARTICULARITĂŢI AIRBAG-URI

a Asiguraţi-vă de branşarea corespunzătoare a

conectorilor.

a Strângeţi la cuplu piuliţele de fixare a airbag-urilor

pasager (8 N.m).

a Strângeţi la cuplu şuruburile airbag-ului şofer

(6,5 N.m) (21).

109138

109139

20

20

107806

109242

IMPORTANT

Deblocaţi calculatorul cu ajutorul testerului de
diagnosticare
  (consultaţi  88C, Airbag-uri şi
pretensionatoare, Procedură de blocare
calculator airbag
).

Efectuaţi un control al calculatorului airbag-ului
cu ajutorul testerului de diagnosticare. Orice
încălcare a acestor recomandări poate provoca o
defecţiune a sistemelor, respectiv o declanşare
accidentală a airbag-urilor.

21