background image

57A-4

ACCESORII INTERIOARE

Planşă de bord

57A

a Demontaţi semicochilia superioară.

a Defiletaţi şurubul (11),
a Debranşaţi conectorii,
a

a Extrageţi ansamblul contactorului rotativ.

107814

107815

ATENŢIE

Înainte de a demonta ansamblul, reperaţi 
obligatoriu poziţia contactorului rotativ:

- asigurându-vă ca roţile să fie drepte la

demontare. 

- imobilizând rotorul contactorului rotativ cu o

bandă adezivă.

11