background image

57A-1

ACCESORII INTERIOARE

Planşă de bord

57A

DEMONTARE

a

a

a Debranşaţi bateria începând cu borna negativă.

a Demontaţi parţial chederele de etanşeitate a uşilor

(1).

a Demontaţi garniturile montantului parbrizului.

Scule şi dispozitive specializate indispensabile

Ms. 1373

Dispozitiv de demontare
radio auto Philips

Material indispensabil

tester de diagnosticare

Cupluri de strângerem

piuliţe de fixare airbag-
uri pasager

8 N.m

şurub airbag şofer

6,5 N.m

şurub volan

44 N.m

IMPORTANT

Înaintea oricărei intervenţii asupra unui element
al sistemului de securitate, blocaţi obligatoriu
calculatorul airbag-ului cu ajutorul testerului de
diagnosticare
  (consultaţi 88C, Airbag-uri şi
pretensionatoare, procedură de blocare
calculator airbag
). Atunci când această funcţie
este activată, toate liniile de declanşare sunt
inhibate şi martorul luminos airbag de pe tabloul
de bord se aprinde continuu (contact pus). 

IMPORTANT

Este interzis să manipulaţi sistemele pirotehnice
(airbag-uri sau pretensionatoare) în apropierea
unei surse de căldură sau a unei flăcări: există
r i s c u l   d e c l a n ş ă r i i   a i r b a g - u r i l o r   s a u
pretensionatoarelor.

107832

107833

1