background image

56A-2

ACCESORII EXTERIOARE

Retrovizor exterior

56A

DEMONTARE

a Demontaţi garnitura uşii (consultaţi 72A, Garnisaj

deschideri laterale mobile, Garnitură uşă laterală
faţă).

a Debranşaţi conectica (1) (în funcţie de nivelul de

echipare).

a Demontaţi şuruburile (2).
a Extrageţi retrovizorul.

REMONTARE

a Procedaţi în ordinea inversă demontării.

107944

1

2