background image

56A-1

ACCESORII EXTERIOARE

Semigrilă tăblie

56A

DEMONTARE

a Demontaţi chederul (1).

a Extrageţi Duritul (2) din racordul (3).

a Extrageţi agrafa (4).
a Demontaţi semigrila tăbliei (5).

a Extrageţi agrafa (6).
a Demontaţi semigrila tăbliei (7).

REMONTARE

a Procedaţi în ordinea inversă demontării.

107996

108636

107997

1

2

3

4

5

107998

6

7