background image

55A-10

PROTECŢII EXTERIOARE

Ecran pasaj de roată spate

55A

DEMONTARE

a Demontaţi şuruburile (1).

a Extrageţi agrafele (2).
a Demontaţi apărătoarea de noroi.

REMONTARE

a Procedaţi în ordinea inversă demontării.

108494

108495

1

2