background image

55A-9

PROTECŢII EXTERIOARE

Ecran pasaj de roată faţă

55A

DEMONTARE

a Demontaţi şuruburile (1).

a Demontaţi agrafele (2) şi (3).
a Extrageţi apărătoarea de noroi.

REMONTARE

a Procedaţi în ordinea inversă demontării.

108633

108632

1

2

2

3