background image

54A-5

GEAMURI

Geam culisant uşă laterală faţă

54A

DEMONTARE

a Demontaţi garnitura uşii (consultaţi 72A, Garnisaj

deschideri laterale mobile, Garnitură uşă laterală
faţă
).

a Demontaţi ştergătorul interior.
a Coborâţi geamul.

a Demontaţi ştergătorul exterior.

a Demontaţi şuruburile (1).

a Extrageţi geamul.

REMONTARE

a Remontaţi geamul.

107946

107950

107945

107951

1