background image

54A-3

GEAMURI

Parbriz

54A

a Demontaţi piuliţele (6).
a Demontaţi braţele de ştergător de geam.

a Demontaţi chederul (7).

a Extrageţi chederul (8).

a Protejaţi zona din vecinătatea parbrizului şi a

garniturii pavilionului cu bandă adezivă de mascare.

a Poziţionaţi protectorul planşei de bord (Car. 1735)
a Efectuaţi decuparea cordonului de adeziv.

a Demontaţi parbrizul.

REMONTARE

a Montaţi chederele noi de ancadrament pe parbriz.

a Efectuaţi o pre-montare.

a Reglaţi jocurile şi denivelările.
a Lipiţi benzi adezive de mascare pentru a repera

poziţionarea corespunzătoare a parbrizului.

a Tăiaţi benzile adezive de mascare, între parbriz şi

pavilion.

a Demontaţi din nou parbrizul.
a Pentru pregătire şi lipire, consultaţi NT 560A,

Metodă generală de lipire geamuri.

a Respectaţi mărimea cordonului de adeziv.

107994

108667

108665

6

7

8

108666

5418