background image

52A-8

MECANISME DESCHIDERI FRONTALE MOBILE

Ureche zăvor uşă portbagaj

52A

DEMONTARE

a Extrageţi capacul (1).

a Demontaţi şurubul (2).

a Extrageţi urechea zăvor (3).

REMONTARE

a Procedaţi în ordinea inversă demontării.

a Efectuaţi o încercare de funcţionare.

108498

108499

1

2

3