background image

52A-2

MECANISME DESCHIDERI FRONTALE MOBILE

Broască capotă faţă

52A

DEMONTARE

a Demontaţi bara paraşoc faţă, (consultaţi  55A,

Protecţie exterioară, Bară paraşoc faţă).

a Demontaţi piuliţele (1).

a Extrageţi broasca capotei
a Demontaţi cablul de comandă de deschidere (2).

REMONTARE

a Efectuaţi o încercare de funcţionare
a Procedaţi în ordinea inversă demontării.

108509

108510

1

2