background image

51A-13

MECANISME DESCHIDERI LATERALE MOBILE

Ureche zăvor uşă laterală spate

51A

DEMONTARE

a Demontaţi urechea zăvor a uşii (1).

REMONTARE

a Remontaţi şi reglaţi urechea zăvor.
a Efectuaţi o încercare de funcţionare a închiderii uşii.
a Strângeţi la cuplu urechea zăvor (21 N.m)

Cupluri de strângerem

ureche zăvor

21 N.m

108623

1

108623