background image

51A-12

MECANISME DESCHIDERI LATERALE MOBILE

Tirant uşă laterală spate

51A

DEMONTARE

a Demontaţi garnitura uşii (consultaţi 72A, Garnisaj

deschideri laterale mobile, Garnitură uşă laterală
spate
).

a Demontaţi şurubul (1).

a Demontaţi şuruburile (2).

a Extrageţi tirantul uşii prin interiorul chesonului uşii.

REMONTARE

a Procedaţi în ordinea inversă demontării.

108523

108514

1

2