background image

51A-11

MECANISME DESCHIDERI LATERALE MOBILE

Suport culisă uşă laterală faţă

51A

DEMONTARE

a Demontaţi garnitura uşii (consultaţi 72A, Garnisaj

deschideri laterale mobile, garnitură uşă laterală
faţă
).

a Extrageţi parţial culisoul geamului din suportul

culisei.

a Demontaţi şurubul (1).

a Demontaţi suportul culisei.

REMONTARE

a Procedaţi în ordinea inversă demontării.

107949

109140

1