background image

48A-1

DESCHIDERI FRONTALE MOBILE

Capotă faţă: Înlocuire

L90

48A

DEMONTARE

a Debranşaţi racordul conductei spălătorului de geam.

a Demontaţi şuruburile (A).

REMONTARE

a Apropiaţi şuruburile (A) fără să le strângeţi.
a Repuneţi la loc balamalele (consultaţi urmele vechi

de vopsea).

ÎNLOCUIRE

a Apropiaţi toate fixările fără să le strângeţi.
a Procedaţi în ordinea inversă demontării.
a Efectuaţi reglajele necesare (consultaţi 

48A,

Deschideri frontale mobile, Capotă faţă reglaje).

a Cupluri de strângere:

piuliţe de balamale de pe uşă (2,8 daN.m),

şuruburi de balamale de pe caroserie

(2,8 daN.m).

Cupluri de strângerem

şuruburi de balamale de
pe uşă

2,8 daN.m

şuruburi de balamale de
pe caroserie

2,8 daN.m

109649

109514

A

ATENŢIE

Pentru orice intervenţie de reglaj sau de
demontare - remontare care necesită separarea
unei legături înfiletate, este nevoie să refaceţi
protecţia anticoroziune a îmbinării şi etanşeitatea
şurubului cu ajutorul unui cordon preformat de
mastic de etanşare.