background image

44A-19

STRUCTURĂ SUPERIOARĂ SPATE

Tăblie spate: Descriere

L90

44A

Parte dreapta

109121

ATENŢIE

Pentru a nu deteriora organele electrice şi
electronice ale vehiculului, debranşaţi obligatoriu
masele cablajelor situate în apropierea zonei de
sudură.

Masa grupului electrogen trebuie să fie poziţionată
cât mai aproape posibil de zona de sudură.