background image

10A-40

ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR

Scule şi dispozitive specializate

K7J, şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M, şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790

10A

Referinţă
Metodă

Număr
Magazin de
P i e s e   d e
Schimb

Denumire

(Mot. 574-
22)

00 00 057
422

Scule şi dispozitive
pentru înlocuirea
axelor pistonului.
Ansamblu în cutie.

97542

Referinţă
Metodă

Număr
Magazin de
P i e s e   d e
Schimb

Denumire

(Mot. 574-23)

00 00 057 423

Inel B18 şi cală
C 1 8   d e
m o n t a r e   a x
piston

99813-1

Referinţă
Metodă

Număr
Magazin de
P i e s e   d e
Schimb

Denumire

(Mot. 574-24)

00 00 057 424

Axul A13-01,
înlocuieşte
axul A13 de
m o n t a r e   a
axului
pistonului

99614

Referinţă
Metodă

Număr
Magazin de
P i e s e   d e
Schimb

Denumire

(Mot. 582-01)

00 00 058 201

S e c t o r   d e
imobilizare
volant motor