background image

02A-1

MIJLOACE DE RIDICARE

Cric rulant - Dispozitiv "lumânare"

02A

Pentru a pune vehiculul pe dispozitivele "lumânare",
ridicaţi lateral ansamblul vehiculului şi poziţionaţi
o b l i g a t o r i u   d i s p o z i t i v e l e   " l u m â n a r e "   s u b
amplasamentul prevăzut pentru a poziţiona cricul din
echipamentul de bord (1). 

IMPORTANT

Utilizarea unui cric rulant implică obligatoriu
utilizarea dispozitivelor "lumânare" potrivite.

ATENŢIE

- Partea inferioară a caroseriei acestui vehicul este

protejată cu produse care asigură garanţia
împotriva perforării de 6 ani.

- Utilizaţi numai materiale care sunt echipate cu

tampoane cauciucate pentru a nu deteriora
protecţia originală.

- Este interzis să ridicaţi vehiculul prin rezemarea pe

braţele suspensiei faţă sau pe trenul spate.

- Pentru a ridica o roată faţă sau spate, puneţi

reazemul în (1).

108416

108418

1

1