background image

43A-5

STRUCTURĂ SUPERIOARĂ LATERALĂ

Dublură stâlp faţă: Descriere

L90

43A

Înlocuire completă

III - POZIŢIONARE MASE ELECTRICE DE 
PROXIMITATE

108945

108603

ATENŢIE

Pentru a nu deteriora organele electrice şi
electronice ale vehiculului, debranşaţi obligatoriu
masele cablajelor situate în apropierea zonei de
sudură.

Masa grupului electrogen trebuie să fie poziţionată
cât mai aproape posibil de zona de sudură.