background image

42A-9

STRUCTURĂ SUPERIOARĂ FAŢĂ

Pasaj de roată faţă: Descriere

L90

42A

Parte dreapta

IV - PARTICULARITĂŢI ÎMBINARE

Îmbinare A

Detaliu îmbinare A

108604

ATENŢIE

Pentru a nu deteriora organele electrice şi
electronice ale vehiculului, debranşaţi obligatoriu
masele cablajelor situate în apropierea zonei de
sudură.

Masa grupului electrogen trebuie să fie poziţionată
cât mai aproape posibil de zona de sudură.

109431

109432

A