background image

42A-4

STRUCTURĂ SUPERIOARĂ FAŢĂ

Faţadă frontală: Descriere

L90

42A

II - POZIŢIONARE MASE ELECTRICE DE 
PROXIMITATE

Parte stânga

Parte dreapta

108603

108604

ATENŢIE

Pentru a nu deteriora organele electrice şi
electronice ale vehiculului, debranşaţi obligatoriu
masele cablajelor situate în apropierea zonei de
sudură.

Masa grupului electrogen trebuie să fie poziţionată
cât mai aproape posibil de zona de sudură.