background image

41D-14

STRUCTURĂ INFERIOARĂ SPATE

Traversă faţă planşeu spate parte faţă: Descriere

L90

41D

III - POZIŢIONARE MASE ELECTRICE DE 
PROXIMITATE

109122

ATENŢIE

- Pentru a nu deteriora organele electrice şi

electronice ale vehiculului, debranşaţi obligatoriu
masele cablajelor situate în apropierea zonei de
sudură.

- Masa grupului electrogen trebuie să fie poziţionată

cât mai aproape posibil de zona de sudură.