background image

41D-10

STRUCTURĂ INFERIOARĂ SPATE

Lonjeron spate parte spate: Descriere

L90

41D

POZIŢIONARE MASE ELECTRICE DE 
PROXIMITATE

PARTICULARITĂŢI ÎMBINARE

Îmbinare A

Detaliu îmbinare A

109122

ATENŢIE

Pentru a nu deteriora organele electrice şi
electronice ale vehiculului, debranşaţi obligatoriu
masele cablajelor situate în apropierea zonei de
sudură.

Masa grupului electrogen trebuie să fie poziţionată
cât mai aproape posibil de zona de sudură.

109350

109348

A