background image

41B-6

STRUCTURĂ INFERIOARĂ CENTRALĂ

Traversă spate sub scaun faţă: Descriere

L90

41B

II - POZIŢIONARE MASE ELECTRICE DE 
PROXIMITATE

109122

ATENŢIE

Pentru a nu deteriora organele electrice şi
electronice ale vehiculului, debranşaţi obligatoriu
masele cablajelor situate în apropierea zonei de
sudură.

Masa grupului electrogen trebuie să fie poziţionată
cât mai aproape posibil de zona de sudură.