background image

41B-3

STRUCTURĂ INFERIOARĂ CENTRALĂ

Planşeu central parte laterală: Descriere

L90

41B

II - PARTICULARITĂŢI TĂIERE

Înlocuire parţială faţă

Îmbinare:

- prin suprapunere, fără decalarea marginii unei table

în raport cu marginea celeilalte table.

Legături:

- prin puncte de buşonare MAG, cu un interval de

40 mm.

Înlocuire parţială spate

Îmbinare:

- prin suprapunere, fără decalarea marginii unei table

în raport cu marginea celeilalte table.

Legături:

- prin puncte de buşonare MAG, cu un interval de

40 mm.

III - POZIŢIONARE MASE ELECTRICE DE 
PROXIMITATE

109086

109085

40

40

Notă:

Dacă punctele de sudură nu sunt realizabile cu
maşina de sudat în puncte, ele pot fi înlocuite cu
puncte buşon.

109122

ATENŢIE

Pentru a nu deteriora organele electrice şi
electronice ale vehiculului, debranşaţi obligatoriu
masele cablajelor situate în apropierea zonei de
sudură.

Masa grupului electrogen trebuie să fie poziţionată
cât mai aproape posibil de zona de sudură.