background image

41B-1

STRUCTURĂ INFERIOARĂ CENTRALĂ

Planşeu central parte laterală: Descriere

L90

41B

Înlocuirea acestei piese se efectuează în funcţie de 
următoarele posibilităţi:

- completă,

- parţială faţă,

- parţială spate.

Pentru înlocuirea completă, comandaţi suplimentar:

- carcasa exterioară de fixare spate a scaunului

faţă (3),

- traversa faţă sub scaun faţă (2),

- rigidizorul planşeului central (4),

- întăritura rigidizorului planşeului central (5), (partea

stângă exclusiv).

Pentru înlocuirea parţială faţă, comandaţi suplimentar:

- traversa faţă sub scaun faţă (2),

- rigidizorul planşeului central (4),

- întăritura rigidizorului planşeului central (5), (partea

stângă exclusiv).

Pentru înlocuirea parţială spate, comandaţi 
suplimentar:

- traversa faţă sub scaun faţă (2),

- carcasa exterioară de fixare spate a scaunului

faţă (3).

Denumiri şi grosimi elemente

109549

5

4

3

2

1

Reper

Denumire

Grosime
(mm)

(1)

Planşeu central parte
laterală

0,65

(2)

Traversă faţă sub
scaun faţă

1,95

(3)

Carcasă exterioară de
fixare spate scaun faţă

1,2

(4)

R i g i d i z o r   p l a n ş e u
central

2,5

(5)

În tăritu ră  rigidiz or
planşeu central (partea
stângă exclusiv)

2