background image

41A-19

STRUCTURĂ INFERIOARĂ FAŢĂ

Suport motor: Descriere

L90

41A

III - POZIŢIONARE MASE ELECTRICE DE 
PROXIMITATE

Parte dreapta

108604

ATENŢIE

Pentru a nu deteriora organele electrice şi
electronice ale vehiculului, debranşaţi obligatoriu
masele cablajelor situate în apropierea zonei de
sudură.

Masa grupului electrogen trebuie să fie poziţionată
cât mai aproape posibil de zona de sudură.