background image

41A-15

STRUCTURĂ INFERIOARĂ FAŢĂ

Semibloc faţă: Descriere

L90

41A

Denumiri şi grosimi elemente

2 - PARTICULARITATE ADAPTARE PIESE DE 
SCHIMB

Pentru a efectua înlocuirea parţială, tăiaţi sudura părţii
spate (10) a semiblocului faţă, pe piesa nouă.

3 - PIESĂ PE POZIŢIE PE VEHICUL

Înlocuire parţială

Reper

Denumire

Grosime
(mm)

(11)

Lonjeron faţă parte faţă

1,25

(12)

Pasaj de roată faţă

1,5 - 2,5 

(13)

Pasaj de roată faţă
parte faţă

1,2

(14)

Închidere lonjeron

1,25

(15)

Traversă laterală faţă

1,2

(16)

Lonjeron faţă parte
spate

2

(17)

Suport motor

2,5

(18)

Carcasă de fixare
spate cadru faţă

1,95

(19)

T r a v e r s ă   l a t e r a l ă
extrema faţă

1,2

108598

10

108596

Notă:

Înlocuirea completă a semiblocului faţă este iden-
tică pe partea stângă.