background image

41A-14

STRUCTURĂ INFERIOARĂ FAŢĂ

Semibloc faţă: Descriere

L90

41A

II - PARTE DREAPTA

Semibloc faţă dreapta.

Înlocuirea acestei piese se efectuează în funcţie de ur-
mătoarele posibilităţi:

- înlocuire parţială,

- înlocuire completă.

1 - COMPONENŢA PIESEI DE SCHIMB

109545

Notă:

Utilizarea bancului de reparaţie este indispensabilă.

108599

14

12

18

16

15

11

19

17

13