background image

41A-13

STRUCTURĂ INFERIOARĂ FAŢĂ

Semibloc faţă: Descriere

L90

41A

Denumiri şi grosimi elemente

2 - PARTICULARITATE ADAPTARE PIESE DE 
SCHIMB

Pentru a efectua înlocuirea parţială, tăiaţi sudura părţii
spate (10) a semiblocului faţă, pe piesa nouă.

3 - PIESĂ PE POZIŢIE PE VEHICUL

Înlocuire parţială

Înlocuire completă

Reper

Denumire

Grosime
(mm)

(1)

Lonjeron faţă parte faţă

1,25

(2)

Pasaj de roată faţă

1,5 - 2,5

(3)

Suport locaş baterie

0,95 - 1,45

(4)

Închidere lonjeron

1,25

(5)

T r a v e r s ă   l a t e r a l ă
extrema faţă

1,2

(6)

Lonjeron faţă parte
spate

2

(7)

Întăritură lonjeron faţă
parte spate

1,5

(8)

Carcasă de fixare
spate cadru faţă 

1,95

(9)

Traversă laterală faţă

1,2

108597

10

108594

108595