background image

41A-12

STRUCTURĂ INFERIOARĂ FAŢĂ

Semibloc faţă: Descriere

L90

41A

I - PARTE STÂNGA

Semibloc faţă stânga.

Înlocuirea acestei piese se efectuează în funcţie de ur-
mătoarele posibilităţi:

- înlocuire parţială,

- înlocuire completă.

1 - COMPONENŢA PIESEI DE SCHIMB

109546

Notă:

Utilizarea bancului de reparaţie este indispensabilă.

108600

5

4

3

2

1

9

8

7

6