background image

41A-8

STRUCTURĂ INFERIOARĂ FAŢĂ

Închidere lonjeron faţă parte faţă: Descriere

L90

41A

ATENŢIE

Pentru a nu deteriora organele electrice şi
electronice ale vehiculului, debranşaţi obligatoriu
masele cablajelor situate în apropierea zonei de
sudură.

Masa grupului electrogen trebuie să fie poziţionată
cât mai aproape posibil de zona de sudură.