background image

41A-5

STRUCTURĂ INFERIOARĂ FAŢĂ

Suport locaş baterie: Descriere

L90

41A

COMPONENŢA PIESEI DE SCHIMB

Denumiri şi grosimi elemente

PIESĂ PE POZIŢIE

POZIŢIONARE MASE ELECTRICE DE 
PROXIMITATE

108612

Reper

Denumire

Grosime
(mm)

(1)

Suport locaş baterie

1,45

(2)

Suport calculator

0,95

(3)

Plăcuţă suport piuliţă

1,95

Notă:

Operaţia de înlocuire nu prezintă nici o dificultate
particulară.

1

2

3

108611

108603

ATENŢIE

Pentru a nu deteriora organele electrice şi
electronice ale vehiculului, debranşaţi obligatoriu
masele cablajelor situate în apropierea zonei de
sudură.

Masa grupului electrogen trebuie să fie poziţionată
cât mai aproape posibil de zona de sudură.