background image

SISTEM ANTIBLOCARE ROŢI

Diagnosticare - Diagramă arbore de localizare pene

38C

38C-38

ABS BOSCH 8.0

Nr. Vdiag: 18

ALP6

Funcţionare ABS neaşteptată pe drum accidentat

INSTRUCŢIUNI

Nu consultaţi acest efect client decât după un control complet cu ajutorul testerului de 
diagnosticare.

Pe drum accidentat, este normal să resimţiţi bruscări şi vibraţii la pedală precum şi scrâşniri mai importante 
decât pe drum bine asfaltat.
Rezultă de aici o impresie de variaţie a eficacităţii de considerat drept normală.

DUPĂ REPARAŢIE

Ştergeţi memoria calculatorului.
Efectuaţi un test rutier urmat de un nou control cu ajutorul testerului de diagnosticare.

ABS8.0 L90