background image

SISTEM ANTIBLOCARE ROŢI

Diagnosticare - Diagramă arbore de localizare pene

38C

38C-35

ABS BOSCH 8.0

Nr. Vdiag: 18

ALP3

Tragere

INSTRUCŢIUNI

Nu consultaţi acest efect client decât după un control complet cu ajutorul testerului de 
diagnosticare.

Deconectaţi un senzor de viteză roată.
Porniţi motorul şi asiguraţi-vă că numai 
martorul luminos defect ABS este aprins. Dacă 
şi martorul luminos defect frână este aprins, nu 
rulaţi cu vehiculul deoarece funcţia 
"compensator de frânare" nu mai este 
asigurată.
Efectuaţi un test rutier cu ABS-ul astfel 
dezactivat.
Defectul persistă în aceste condiţii?

nu

Ridicaţi vehiculul astfel încât să puteţi roti roţile 
şi să verificaţi:
– o posibilă inversare în branşarea senzorilor 

de viteză,

– o posibilă inversare a reţelei de conducte la 

nivelul grupului hidraulic.

Pentru aceste două teste, consultaţi şi aplicaţi 
metodele definite în ALP2.
Verificaţi starea ţintelor ABS şi conformitatea 
lor.
Dacă incidentul persistă, contactaţi techline.

da

Dacă, cursa pedalei de frână este relativ lungă, 
efectuaţi o purjare a circuitului de frânare.
Dacă, cursa este normală, verificaţi presiunea 
pneurilor, trenul faţă sau, eventual, prezenţa 
scurgerilor pe circuit.

DUPĂ REPARAŢIE

Ştergeţi memoria calculatorului.
Efectuaţi un test rutier urmat de un nou control cu ajutorul testerului de diagnosticare.

ABS8.0 L90