background image

SISTEM ANTIBLOCARE ROŢI

Diagnosticare - Diagramă arbore de localizare pene

38C

38C-34

ABS BOSCH 8.0

Nr. Vdiag: 18

ALP2

Blocare una sau mai multe roţi

INSTRUCŢIUNI

Nu consultaţi acest efect client decât după un control complet cu ajutorul testerului de 
diagnosticare.

Reamintire:
Blocarea roţilor unui vehicul echipat cu ABS sau scrâşnirea pneurilor, resimţită de un client ca o blocare, pot 
fi legate de o reacţie normală a sistemului şi nu trebuie să fie considerate în mod sistematic drept defecte 
(frânare cu reglare ABS pe drum foarte accidentat (scrâşniri importante)).

Dacă există efectiv o blocare roată (roţi), ridicaţi vehiculul astfel încât să puteţi roti roţile şi să verificaţi:
– O posibilă inversare în branşarea senzorilor de viteză.

Utilizaţi parametrii PR001, PR002, PR003 şi PR004 rotind uşor roţile asociate şi asiguraţi-vă de coerenţa 
rezultatelor obţinute.
Dacă valoarea măsurată este nulă, rotiţi celelalte roţi pentru a confirma o inversare electrică a senzorilor şi 
reparaţi cablajul.

– O posibilă inversare a reţelei de conducte la nivelul grupului hidraulic.

Utilizaţi comenzile AC003 "Electrovane roată faţă stânga", AC004 "Electrovane roată faţă dreapta", 
AC005 "Electrovane roată spate stânga" şi AC006 "Electrovane roată spate dreapta" 
 apăsând pe 
pedala de frână şi verificaţi prezenţa a 5  cicluri deblocare/blocare pe roata aferentă (consultaţi Tratare 
moduri comandă 
). Dacă cele 5 cicluri nu sunt realizate pe roata testată (roată menţinută blocată), verificaţi 
dacă ele sunt efectuate pe o altă roată pentru a confirma o inversare a reţelei de conducte.

Dacă cele 5 cicluri nu sunt realizate pe o roată fără inversarea reţelei de conducte, înlocuiţi grupul hidraulic.

Verificaţi calitatea fixării senzorului de viteză roată (clipsare).
Controlaţi vizual starea ţintei (înfundare, poluare metalică...), curăţaţi cu aer comprimat dacă este necesar.
Asiguraţi-vă de starea corespunzătoare a sistemului de frânare (starea garniturilor, etanşeitate, gripare, 
purjare...).
Verificaţi starea trenurilor rulante precum şi conformitatea şi starea corespunzătoare a montării pneurilor.
Dacă incidentul persistă după aceste controale, contactaţi techline.

DUPĂ REPARAŢIE

Ştergeţi memoria calculatorului.
Efectuaţi un test rutier urmat de un nou control cu ajutorul testerului de diagnosticare.

ABS8.0 L90