background image

SISTEM ANTIBLOCARE ROŢI

Diagnosticare - Tratare moduri comenzi

38C

38C-31

ABS BOSCH 8.0

Nr. Vdiag: 18

Diagnosticare - Tratare moduri comenzi

ŞTERGERI

RZ001:  Memorie defect

Această comandă permite ştergerea defectelor memorate de calculator.

ACTIVARE

AC003:  Electrovane roată faţă stânga
AC004:  Electrovane roată faţă dreapta
AC005:  Electrovane roată spate stânga
AC006:  Electrovane roată spate dreapta

Aceste comenzi permit să testaţi electrovanele fiecărei roţi.

Pilotare electrovane roţi pentru control hidraulic

Ridicaţi vehiculul astfel încât să puteţi controla dacă roţile se rotesc liber.
Menţineţi pedala de frână apăsată pentru a împiedica roata de testat să se rotească dacă aceasta este 
antrenată manual (nu frânaţi prea tare pentru a fi la limita deblocării).

Selectaţi şi validaţi comanda roţii aferente ("Electrovane roată faţă stânga", ...).

Exercitaţi manual un efort de rotaţie asupra roţii aferente, trebuie să constataţi 5 cicluri deblocare/blocare 
pe roată.

AC016:  Test motor pompă

Această comandă permite să testaţi circuitul de comandă a motorului pompă.

Selectaţi comanda AC016 "Test motor pompă".

Trebuie să constataţi funcţionarea motorului timp de 5 s.

COMENZI SPECIFICE

SC006:  Purjare grup hidraulic şi circuite de frânare

Nu utilizaţi această comandă decât dacă constataţi o prelungire anormală a pedalei de frână în timpul unui 
test rutier cu reglare ABS. (Sistemul trebuie să fi fost purjat în prealabil prin metoda clasică).

Selectaţi comanda SC006 "Purjare grup hidraulic şi circuite de frânare" şi urmaţi instrucţiunile descrise 
de testerul de diagnosticare.

ABS8.0 L90