background image

SISTEM ANTIBLOCARE ROŢI

Diagnosticare - Interpretare stări

38C

38C-29

ABS BOSCH 8.0

Nr. Vdiag: 18

Diagnosticare - Interpretare stări

ET017

PEDALĂ DE FRÂNĂ

INSTRUCŢIUNI

Particularităţi:
Aplicaţi controalele numai dacă stările "apăsate" şi "eliberate" sunt incoerente cu 
poziţia pedalei.

STARE "Eliberat" Pedală de frână apăsată.

Dacă luminile de stop funcţionează:
– Controlaţi şi asiguraţi continuitatea legăturii între  pinul A3 al conectorului contactorului stop şi pinul 20 al 

conectorului calculatorului.

Dacă luminile stop nu funcţionează:
– Controlaţi starea şi montarea contactorului stop precum şi siguranţa luminilor stop.
– Demontaţi şi testaţi funcţionarea contactorului stop:

Continuitate între pini

Stare contactor

Contactor apăsat

(Pedală de frână eliberată)

A3 şi B1

Deschis

Contactor eliberat 

(Pedală de frână apăsată)

A3 şi B1

Închis

– Înlocuiţi contactorul dacă este necesar.
– Verificaţi şi asiguraţi prezenţa + După contact în pinii B1 pe conectorul contactorului stop.

STARE "Apăsat" pedală de frână eliberată.

– Controlaţi starea şi montarea contactorului stop precum şi siguranţa luminilor stop.
– Demontaţi şi testaţi funcţionarea contactorului stop:

Continuitate între pini

Stare contactor

Contactor apăsat

(Pedală de frână eliberată)

A3 şi B1

Deschis

Contactor eliberat 

(Pedală de frână apăsată)

A3 şi B1

Închis

– Înlocuiţi contactorul dacă este necesar.
– Controlaţi şi asiguraţi izolarea la 12 V a legăturii între pinul A3 al conectorului contactorului stop şi pinul 20 al 

conectorului calculatorului.

ABS8.0 L90