background image

SISTEM ANTIBLOCARE ROŢI

Diagnosticare - Control conformitate

38C

38C-27

ABS BOSCH 8.0

Nr. Vdiag: 18

Diagnosticare - Control conformitate

INSTRUCŢIUNI

Nu efectuaţi acest control conformitate decât după un control complet cu ajutorul 
testerului de diagnosticare.

Nr. 

crt. 

Funcţie

Parametru sau Stare 

controlată sau Acţiune

Vizualizare şi Remarci

Diagnosticare

1

Dialog tester de 

diagnosticare

ALP1

ABS BOSCH 8.0

2

Citire 

configuraţie

L0003: 

Parametri vehicul

Asiguraţi-vă că parametrul 

vehicul este coerent cu 

vehiculul diagnosticat.

VP004

3

Recunoaştere 

pedală de frână 

neapăsată

ET017: 

Pedală de frână

Stare "Eliberată" confirmată 

pedală de frână neapăsată

4

Recunoaştere 

pedală de frână 

apăsată

ET017: 

Pedală de frână

Stare " Apăsată" pedală de 

frână apăsată

ET017

5

Alimentare 

calculator

PR005: 

Tensiune de 

alimentare calculator

Asiguraţi-vă că tensiunea 

bateriei este corectă (faceţi 

un control al circuitului de 

încărcare dacă este necesar)

FĂRĂ

6

Viteză vehicul

PR038:

Viteză vehicul

Asiguraţi-vă că viteza vehicul 

este coerentă

FĂRĂ

7

Viteză roţi

PR001:

Viteză roată faţă 

dreapta

Asiguraţi-vă că viteza roţii 

este coerentă

FĂRĂ

PR002:

Viteză roată faţă 

stânga

Asiguraţi-vă că viteza roţii 

este coerentă

FĂRĂ

PR003:

Viteză roată spate 

dreapta

Asiguraţi-vă că viteza roţii 

este coerentă

FĂRĂ

PR004:

Viteză roată spate 

stânga

Asiguraţi-vă că viteza roţii 

este coerentă

FĂRĂ

ABS8.0 L90