background image

10A-27

ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR

Parte superioară motor: Caracteristici

K7J, şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M, şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790

10A

1 - Reper fix Punct Mort Superior carter cilindri

2 - Reper mobil Punct Mort Superior volant motor

3 - Reper mobil Punct Mort Inferior volant motor

4 - Întârziere Deschidere Admisie

5 - Avans Închidere Evacuare

6 - Întârziere Închidere Admisie

7 - Avans Deschidere Evacuare

8 - Sens de rotire arbore cotit

Admisie

Evacuare

Întârziere deschidere
admisie*

-8°

-

Întârziere închidere
admisie

27°

-

Avans deschidere
evacuare

-

29°

A v a n s   î n c h i d e r e
evacuare** 

-

-2°

Notă:

* Întârzierea Deschiderii Admisiei fiind negativă,
deschiderea supapelor se află după Punctul Mort
Superior.

** Avansul Închiderii Evacuării fiind negativ,
închiderea supapelor se află înainte de Punctul
Mort Superior.

11953