background image

10A-26

ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR

Parte superioară motor: Caracteristici

K7J, şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M, şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790

10A

- Camă de evacuare: 34,280 ±

±

±

± 0,03 mm

- Camă de admisie: 35,206 ±

±

±

± 0,03 mm

- Camă de evacuare: 35,226 ±

±

±

± 0,03 mm

- Camă de admisie: 34,835 ±

±

±

± 0,03 mm

- Camă de evacuare: 35,614 ±

±

±

± 0,03 mm

- Camă de admisie: 35,822 ±

±

±

± 0,03 mm

- Camă de evacuare: 35,729 ±

±

±

± 0,03 mm

c - Diagrame de distribuţie (în grade °) 
(neverificabil)

Calaje teoretice pentru o ridicare de 0,7 mm joc nul.

Calaje teoretice pentru o ridicare de 0,7 mm joc nul.

Calaje teoretice pentru o ridicare de 0,7 mm joc nul.

K7J, şi 710

K7M, şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 744 sau
745 sau 746 sau 790

K7M, şi 720

K7J

Admisie

Evacuare

Întârziere deschidere
admisie*

-1°

-

Întârziere închidere
admisie

31°

-

Avans deschidere
evacuare

-

44°

A v a n s   î n c h i d e r e
evacuare** 

-

-9°

K7M, şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 744 sau
745 sau 746 sau 790

Admisie

Evacuare

Întârziere deschidere
admisie*

-3°

-

Întârziere închidere
admisie

38°

-

Avans deschidere
evacuare

-

45°

A v a n s   î n c h i d e r e
evacuare** 

-

-4°

K7M, şi 720