background image

SISTEM ANTIBLOCARE ROŢI

Diagnosticare - Configurări şi programări

38C

38C-11

ABS BOSCH 8.0

Nr. Vdiag: 18

Diagnosticare - Configurări şi programări

PARAMETRAJE

VP001: Scriere VIN.

Această comandă permite să înregistraţi manual VIN-ul vehiculului în calculator.
Utilizaţi această comandă la fiecare înlocuire a calculatorului.
Numărul VIN (VF...) este înscris pe plăcuţa constructorului pe stâlpul uşă faţă dreapta şi bătut pe 
caroserie sub capota motor.

Procedură de parametraj:

– branşaţi testerul de diagnosticare,
– consultaţi diagnosticarea ABS BOSCH 8.0,
– selectaţi parametrajul VP001 "scriere V.I.N",
– introduceţi numărul V.I.N al vehiculului,
– ştergeţi memoria calculatorului,
– ieşiţi din modul diagnosticare,
– întrerupeţi contactul,
– aşteptaţi finalul "fazei de alimentare menţinută",
– controlaţi pe ecranul de identificare, citirea corectă a codului înregistrat.

VP004:  Parametri vehicul.

Această comandă permite să identificaţi vehiculul pe care este montat calculatorul.

VP006:  Scriere dată ultima intervenţie service.

La fiecare intervenţie în atelier asupra sistemului ABS, înregistraţi data intervenţiei.

Selectaţi comanda VP006 de pe testerul de diagnosticare.

Introduceţi data intervenţiei cu ajutorul tastaturii testerului.

VP007:  Index tahimetric.

Această comandă permite să programaţi în memoria calculatorului indexul care permite să calculaţi 
viteza vehiculului în funcţie de desfăşurătoarea pneurilor care echipează vehiculul.

Comanda VP007 serveşte exclusiv la obţinerea opririi clipirii martorului luminos ABS în urma 
înlocuirii calculatorului.

ATENŢIE
Informaţia viteză vehicul nu este transmisă celorlalte calculatoare de calculatorul ABS.
Semnalul viteză vehicul este transmis de un senzor de viteză situat în cutia de viteze.

ABS8.0 L90