background image

SISTEM ANTIBLOCARE ROŢI

Diagnosticare - Prefaţă

38C

38C-5

ABS BOSCH 8.0

Nr. Vdiag: 18

5. FIŞĂ DE DIAGNOSTICARE

Această fişă este solicitată sistematic:
– la solicitările de asistenţă tehnică la techline,
– pentru solicitările de aprobare, la înlocuirea pieselor cu aprobare obligatorie,
– pentru a o adăuga la piesele "sub supraveghere" solicitate în schimb. Ea condiţionează deci rambursarea garanţiei, 

şi participă la o mai bună analiză a pieselor demontate.

6. INSTRUCŢIUNI DE SECURITATE

Orice operaţie asupra unui element necesită respectarea regulilor de securitate pentru a evita orice pagube 
materiale sau umane:
– verificaţi încărcarea corespunzătoare a bateriei pentru a evita orice degradare a calculatoarelor în caz de sarcină 

redusă,

– este interzis să efectuaţi un test rutier cu testerul de diagnosticare în dialog cu calculatorul deoarece 

funcţiile ABS (sistem antiblocare roţi) şi REF (repartitor electronic de frânare) sunt dezactivate. Presiunea 
de frânare este identică pe ambele osii ale vehiculului (risc de derapaj cap-coadă la o frânare puternică).

ATENŢIE!

ATENŢIE
Toate incidentele dintr-un sistem complex trebuie să facă obiectul unei diagnosticări complete cu 
testere adaptate. FIŞA DE DIAGNOSTICARE, care trebuie documentată în cursul diagnosticării, 
permite deţinerea şi păstrarea unui model al diagnosticării efectuate. Ea constituie un element 
esenţial al dialogului cu constructorul.

ESTE DECI OBLIGATORIU SĂ COMPLETAŢI O FIŞĂ DE DIAGNOSTICARE DE FIECARE DATĂ CÂND O 

DIAGNOSTICARE ESTE EFECTUATĂ.

ABS8.0 L90