background image

SISTEM ANTIBLOCARE ROŢI

Diagnosticare - Prefaţă

38C

38C-2

ABS BOSCH 8.0

Nr. Vdiag: 18

3. REAMINTIRI

Defecte

Există defecte declarate prezente şi defecte declarate memorate (apărute în funcţie de un anumit context şi care 
apoi dispar sau prezente permanent dar nediagnosticate în funcţie de contextul actual).

Starea prezent sau memorat a defectelor trebuie considerată la punerea în funcţiune a testerului de diagnosticare 
ca urmare a punerii + după contact (fără acţiune asupra elementelor sistemului).

Pentru un defect prezent, aplicaţi demersul indicat în partea Interpretare defecte.

Pentru un defect memorat, notaţi defectele afişate şi aplicaţi partea Instrucţiuni.

Dacă defectul este confirmat aplicând instrucţiunile, pana este prezentă. Trataţi defectul.

Dacă defectul nu este confirmat, verificaţi:
– liniile electrice care corespund defectului,
– conectorii acestor linii (oxidare, pini îndoiţi etc.),
– rezistenţa elementului detectat defect,
– starea firelor (izolare topită sau tăiată, frecări).

Control conformitate

Controlul conformităţii are ca obiectiv să verificaţi stările şi parametrii care nu afişează defecte pe testerul de 
diagnosticare atunci când nu sunt coerente. Această etapă permite prin urmare:
– să diagnosticaţi penele fără afişarea defectului care pot corespunde unei reclamaţii a clientului,
– să verificaţi funcţionarea corespunzătoare a sistemului şi să se asigure că nu există riscul apariţiei unei noi pene 

după reparaţie.

În acest capitol figurează o diagnosticare a stărilor şi parametrilor, în condiţiile controlului lor.

Dacă o stare nu funcţionează normal sau dacă un parametru este în afara toleranţei, consultaţi pagina de 
diagnosticare corespondentă.

Efecte client - Diagramă arbore de localizare pene

Dacă controlul cu ajutorul testerului de diagnosticare este corect dar reclamaţia clientului este în continuare 
prezentă, trataţi problema prin efecte client.

Un rezumat al demersului global de urmat este disponibil sub formă de 

schemă logică pe pagina următoare.

ABS8.0 L90