background image

37A-16

COMENZI ELEMENTE MECANICE

Cabluri de frână de parcare

37A

a Frâna de parcare nu este o compensare a jocului, 

reglaţi frâna de parcare numai în momentul înlocuirii:

- segmenţilor,

- cablurilor,

- levierului de frână de parcare.

a Coborâţi levierul de frână de parcare.
a Desfaceţi la maxim piuliţa de reglaj (4).
a Demontaţi:

- cele două roţi spate,

- cei doi tamburi.

a Verificaţi funcţionarea sistemului de compensare

automată joc acţionând în rotaţie asupra sectorului
dinţat (5) (asiguraţi-vă că se roteşte bine în ambele
sensuri) apoi destindeţi-l cu 5 până la 6 dinţi.

a Asiguraţi-vă:

- de culisarea corespunzătoare a cablurilor,

- de rezemarea corectă a levierelor.

a Întindeţi progresiv cablurile la nivelul piuliţei de reglaj

central (4) astfel încât levierele (6) să se dezlipească
între prima şi a doua poziţie a cursei levierului de
comandă a frânei de parcare şi să rămână dezlipite
în a doua poziţie.

Notă:

Orice alt reglaj în afara acestor intervenţii este
interzis.

109448

4

108343

98992

5

6