background image

37A-13

COMENZI ELEMENTE MECANICE

Contactor stop

37A

DEMONTARE

a Debranşaţi conectorul (1) al senzorului de poziţie al

pedalei de frână.

a Rotiţi senzorul (2) de poziţie al pedalei de frână cu un

sfert de tură în sens invers acelor de ceasornic.

a Demontaţi senzorul de poziţie al pedalei de frână.

REMONTARE

a

I - LA O DEMONTARE-REMONTARE SENZOR

a Trageţi obligatoriu de extremitatea contactorului cu

atenţie pentru a obţine cota (x) de la 13 mm minim
la 14 mm maxim.

a Apăsaţi pe pedala de frână.
a Poziţionaţi contactorul pe pedalier.
a Rotiţi contactorul pedalei de frână cu un sfert de tură

în sens orar.

a Însoţiţi rotirea cu pedala de frână.
a Branşaţi conectorul.

108348

Notă:

Contactorul pedalei de frână posedă un reglaj
automat care se adaptează la poziţia pedalei.

1

2

108436

ATENŢIE

- Orice ieşire completă a pistonului () din

contactorul de poziţie al pedalei de frână (3)
antrenează înlocuirea contactorului.

- Orice manipulare a pistonului care conduce la

trei reglaje antrenează înlocuirea contactorului.

4

x

3