background image

37A-9

COMENZI ELEMENTE MECANICE

Pedală de frână

L90, şi K7J sau K7M

37A

a Demontaţi piuliţa (3) a axului pedalierului.
a Decalaţi axul (4) al pedalierului spre stânga până

când pedala de frână poate ieşi.

a Demontaţi pedala de frână.

REMONTARE

a Aplicaţi pe ax un strat de unsoare.
a Procedaţi în ordinea inversă demontării.

REMONTARE SENZOR

a Trageţi obligatoriu de extremitatea contactorului cu

atenţie pentru a obţine cota (x) de la 13 mm minim
la 14 mm maxim.

a Apăsaţi pe pedala de frână.
a Poziţionaţi contactorul pe pedalier.
a Rotiţi contactorul pedalei de frână cu un sfert de tură

în sens orar. 

a Însoţiţi rotirea cu pedala de frână.
a Branşaţi conectorul.
a Verificaţi funcţionarea corespunzătoare a

ansamblului.

108103

Notă:

Nu loviţi cu ciocanul pe ax pentru a efectua o
eventuală repunere la loc a axului pedalierului.

ATENŢIE

Schimbaţi axul dublă securitate a legăturii pedală
de frână/cilindru principal în momentul fiecărei
intervenţii. El are un inel arc plastic care nu îşi
îndeplineşte funcţia decât o singură dată.

Ungeţi axul dublă securitate înainte de a-l monta.

Introduceţi axul dublă securitate de la stânga la
dreapta.

Clipsaţi axul dublă securitate pe tija de împingere
a amplificatorului prin basculare de jos în sus.

4

3

108436

ATENŢIE

- Orice ieşire completă a pistonului () al

contactorului de poziţie pedală de frână (6)
antrenează înlocuirea contactorului.

- Orice manipulare a pistonului care conduce la

trei reglaje antrenează înlocuirea contactorului.

6

x

5