background image

37A-6

COMENZI ELEMENTE MECANICE

Amplificator de frânare

37A

REMONTARE

a Înainte de remontare, verificaţi cota:

- (X1) = 145,8 mm 

±±±±

 0,5.

a Procedaţi în ordinea inversă demontării.

a Strângeţi la cupluri:

piuliţele de fixare a amplificatorului de frânare

(21 N.m),

piuliţele cilindrului principal (21 N.m),

racordurile de conducte rigide de pe cilindrul

principal (14 N.m).

a Efectuaţi o purjare a circuitului de frânare

(consultaţi 30A, Generalităţi, Purjare circuit de
frânare
).

91101

ATENŢIE

Schimbaţi axul dublă securitate a legăturii pedală
de frână/cilindru principal în momentul fiecărei
intervenţii. El are un inel arc plastic care nu îşi
îndeplineşte funcţia decât o singură dată.

Ungeţi axul dublă securitate înainte de a-l monta.

Introduceţi axul dublă securitate de la stânga la
dreapta.

Clipsaţi axul dublă securitate pe tija de împingere
a amplificatorului prin basculare de jos în sus.

X1