background image

37A-5

COMENZI ELEMENTE MECANICE

Amplificator de frânare

37A

DEMONTARE

a Demontaţi cilindrul principal (consultaţi 37A,

Comenzi elemente mecanice, Cilindru principal).

a Demontaţi supapă de reţinere (1) a amplificatorului

de frânare.

a Demontaţi, de lângă habitaclu, axul dublă securitate

(2) dintre tija de împingere a amplificatorului de
frânare şi pedala de frână.

a Demontaţi piuliţele speciale (4) ale buretelui izolant.
a Decalaţi uşor buretele izolant.
a Demontaţi:

- piuliţele (3) de fixare a amplificatorului de frânare,

lângă habitaclu (piuliţe care fixează suportul
pedalier împreună cu amplificatorul),

- amplificatorul de frânare.

Cupluri de strângerem

piuliţe de fixare a
a m p l i f i c a t o r u l u i   d e
frânare

21 N.m

piuliţe cilindru principal

21 N.m

racorduri de conducte
rigide de pe cilindrul
principal

14 N.m

ATENŢIE

Prevedeţi scurgerea lichidului de frână, pentru a
evita orice deteriorare a pieselor mecanice şi a
caroseriei de la periferia sistemului de frânare.

108933

108348

109449

2

3

3

4